ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ 45 ΛΕΠΤΑ
2310 410 410
GR

ΕΡΓΑ

Κοιλαδογέφυρα

Συμμετοχή στη μελέτη εφαρμογής κοιλαδογέφυρας στον οδικό άξονα Εγνατία.