ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ 45 ΛΕΠΤΑ
2310 410 410
GR

ΕΡΓΑ

Προκατασκευασμένη Γέφυρα

Συμμετοχή στη μελέτη οδικής γεφυρας ενός ανοίγματος αποτελούμενης από δοκούς προεντεταμμένου σκυροδέματος με συμπλήρωμα πλάκας έγχυτου σκυροδέματος.