ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ 45 ΛΕΠΤΑ
2310 410 410
GR

ΕΡΓΑ

Βιομηχανική αποθήκη

Στατική μελέτη, μελέτη εφαρμογής, σχέδια κοπής και επίβλεψη μεταλλικής αποθήκης με γερανογεφυρα 15t.