ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ 45 ΛΕΠΤΑ
2310 410 410
GR

ΕΡΓΑ

Συνεδριακό κέντρο

Κατασκευή ενός συνεδριακού κεντρου στην πολη της Γερμανίας.
Μελέτη εφαρμογής και κατασκευαστικά σχέδια.