ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ 45 ΛΕΠΤΑ
2310 410 410
GR

ΕΡΓΑ

Σύμμεικτη οδική γέφυρα

Συμμετοχή στον σχεδιασμό μιας οδικής γέφυρας αποτελούμενης απο επαναλαμβανόμενες σύμμεικτες μεταλλικές δοκούς και πλάκα έγχυτου σκυροδέματος στον οδικό άξονα ΠΑΘΕ.