ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ 45 ΛΕΠΤΑ
2310 410 410
GR

ΕΡΓΑ

Προκατασκευασμένο βιομηχανικό κτίριο

Στατική μελέτη, μελέτη εφαρμογής, κατασκευαστικά σχέδια και επίβλεψη αποθήκης με προκατασκευασμένα στοιχεία.