ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ 45 ΛΕΠΤΑ
2310 410 410
GR

ΕΡΓΑ

Πασσαλοτοιχος για βαθιά εκσκαφή

Κατασκευή πασσαλότοιχου για την πραγματοποιηση βαθιάς εκσκαφής. Οι πασσαλοι έχουν διάμετρο 1,20m και είναι ένας παρά ένας οπλισμένοι.
Το έργο πραγματοποιήθηκε για την κατασκευή του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής 870MW στην Σαμψούντα της Τουρκίας.Εργολάβος ΜΕΤΚΑ S.A.

Συμμετοχή στην επίβλεψη του έργου.