ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ 45 ΛΕΠΤΑ
2310 410 410
GR

ΕΡΓΑ

Οδική Γέφυρα

Συμμετοχή στον σχεδιασμό οδικής γέφυρας τύπου πλακοδοκού για τον οδικό άξονα ΠΑΘΕ.