ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ 45 ΛΕΠΤΑ
2310 410 410
GR

ΕΡΓΑ

Μεταλλικό κτιριο σταθμου ηλεκτροπαραγωγής

Κατασκευή μιας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής 870MW στην Σαμψουντα της Τουρκίας. Εργολάβος: ΜΕΤΚΑ.
Συμμετοχή στην επίβλεψη της μεταλλικής κατασκευής του κτιρίου οπoύ στεγάζονται οι τουρμπίνες και ο μηχανολογικός εξοπλισμός.