ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ 45 ΛΕΠΤΑ
2310 410 410
GR

ΕΡΓΑ

Ανακαίνιση παλιού αποστακτηρίου

Ανακαίνιση διατηρητέου κτιρίου -παλιού αποστακτηρίου- με νέα χρήση σαν κτίριο γραφείων στην Γερμανία.